Scoil Lios Teilic 
Trá Lí, Co. Kerry  
066 7124144     089 4725308

Click here to edit subtitle

Frasai na Coicise

Frásaí na Coicíse


Phrases of the Fortnight


Seachtain na Gaeilge - Lá le Pádraig


Junior Infants- 2nd Class


Lá Fhéile Pádraig Sona Duit! Happy Saint Patrick’s Day

Lá Fhéile Pádraig Sona Daoibh! Happy Saint Patrick’s Day to all of you

Beannachtaí na Féile Pádraig ort! Happy Saint Patrick’s Day

Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh! Happy Saint Patrick’s Day to all of you

Lá le Pádraig- Saint Patrick’s Day

Lá Fhéile Pádraig- Saint Patrick’s Day

Seamróg- Shamrock

Brat- flag, bratacha- flags

Banna ceoil- band

2nd Class - 6th Class


Lá Fhéile Pádraig Sona Duit. Happy Saint Patrick’s Day

Lá Fhéile Pádraig Sona Daoibh. Happy saint Patrick Day to all of you

Beannachtaí na Féile Pádraig ort! Happy Saint Patrick’s Day

Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh! Happy saint Patrick Day to all of you

Lá le Pádraig- Saint Patrick’s Day

Lá Fhéile Pádraig- Saint Patrick’s Day

Is lá speisialta é Lá’ le Pádraig. It is a special day

Caithimid seamróg agus téimid chuig an paráid.- We will wear shamrock and go to the parade

Éistfidh mé leis an banna ceoil ag seinm.- I will listen to the band playing.

Bíonn bratacha i ngach áit- There are flags everywhere

Bíonn spórt agus spraoi againn.- We will have fun.

Bíonn lá saoire again ón scoil.- We will have a day off school